wstecz / back

LUDZIE Z KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA / PEOPLE FROM KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 1972

gips polichromowany / polichrom plaster praca dyplomowa / diploma work (nie zachowana / non preserved)